Breaking NewsMaharashtra

अनुदान व बिज भांडवल कर्ज प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन


हिंगोली प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील चांभार समाजा अंतर्गत असणाऱ्या चांभार, मोची, ढोर, होलार या समाजातील विविध व्यवसायासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळ अंतर्गत कर्ज पुरवठा केला जातो सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजने अंतर्गत २० व बिज भांडवल योजना अंतर्गत १६ चे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे या दोन्ही योजना राष्ट्रीय बँकेकडून राबविल्या जातात सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चांभार समाजा अंतर्गत असणाऱ्या चांभार, ढोर, मोची, होलार या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतीने कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळ जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रिसाला बाजार हिंगोली येथे स्वतः अर्जदाराने दाखल करावे मध्यस्थीच्या वतीने कर्ज प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत अर्जदाराने अर्जासोबत १) सक्षम अधिकाऱ्याकडून घेतलेला जातीचा दाखला २) तहसीलदार यांच्याकडून घेतलेला कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला ३) नुकतेच काढलेले तीन पासपोर्ट साईज फोटो ४) शैक्षणिक पात्रता कागदपत्रे ५) कुटुंबाचे राशन,आधार, मतदान, पँन या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती ६) ज्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करावयाचा आहे त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्क पुरावा ( नमुना न.८ ),कर पावती ७) लाईट बिल, व्यवसायाचे दरपत्रक ( कोटेशन ) ८) वाहनासाठी वाहन चालविण्याचा परवाना ९) बिज भांडवल योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल १०) व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायत/नगर पंचायत यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र ११) व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र व अनुभवाचा दाखला १२) महामंडळाकडून कोणतेही अनुदान न घेतल्या बाबतचे शंभर रुपयाच्या बाँडवर प्रतिज्ञापत्र वरील सर्व कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकीत करून घोषणापत्र देण्यात यावे जिल्ह्यातील हिंगोली, सेनगाव, कळमनुरी, औंढा, वसमत तालुक्यातील गरजू व होतकरू अर्जदारानी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक हिरालाल गतखणे यांनी केले आहे.

Total Page Visits: 92 - Today Page Visits: 1

MAHESH SARNIKAR

विशेष सूचना : maharashtrapress.com मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित वार्ताहराची व लेखकाची असून maharashtrapress.com चे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. maharashtrapress.com मधील जाहिराती या जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकुराची वैधता maharashtrapress.com तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला जबाबदार maharashtrapress.com नसून संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे जालना न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Don`t copy text!